fbpx

Gwneud gwahaniaeth ystyrlon i iechyd eich gweithwyr

seqohs
Mae gweithwyr yn un o asedau pwysicaf unrhyw fusnes a thrwy reoli iechyd a lles eich gweithlu yn rhagweithiol byddwch nid yn unig yn helpu i wella perfformiad, cynhyrchiant a phroffidioldeb eich cwmni, ond hefyd yn sicrhau eich bod yn cyflawni eich rhwymedigaethau cyfreithiol fel cyflogwr.

Mae ein tîm iechyd galwedigaethol yn gweithio gyda chyflogwyr i greu atebion fforddiadwy, graddadwy sy’n cwrdd â phrotocol statudol neu arfer gorau.

Dyluniwyd rhaglenni i ddiwallu anghenion penodol ystod eang o fusnesau i ddatrys unrhyw faterion iechyd galwedigaethol yn llawn.

Absence management

Rheoli Absenoldeb

Mae asesiadau dychwelyd i’r gwaith, atgyfeiriadau llwybr cyflym a chynlluniau rheoli absenoldeb cyffredinol yn rhan bwysig o gynlluniau a pholisïau unrhyw sefydliad
lifestyle and wellbeing

Asesiadau Gweithle

Rydym yn helpu llawer o sefydliadau i sicrhau bod eu gweithwyr yn gweithio mewn amgylchedd diogel ac iach, gan gynnwys asesiadau ar y safle neu yn fewnol
workpace Assessments

Gwyliadwriaeth Iechyd

Amrywiaeth gynhwysfawr o raglenni gwyliadwriaeth iechyd hyblyg fel dail, ymbelydredd a chyfryngau asbestos, dirgryniad braich llaw a mwy
bespoke training

Strategaeth Iechyd Cwmni

Bydd ein gwasanaeth ymgynghori yn rhoi cyngor arbenigol i chi ar eich polisïau a’ch gweithdrefnau salwch ac absenoldeb, yn ogystal â chynghori ar eich strategaeth iechyd gweithwyr gyffredinol
company health strategy

Hyfforddiant Pwrpasol

Gall ein Tîm Iechyd Galwedigaethol drefnu a rheoli hyfforddiant mewnol sy’n diwallu deddfwriaeth Ewropeaidd ac anghenion penodol eich busnes neu’ch sector
health surveillance

Ffordd o Fyw a Lles

Rydym yn cynnig gwasanaethau i weithwyr ein cleientiaid fel brechiadau, rheoli straen, gwirio pwysedd gwaed, cyfryngau fisa a llawer mwy

Pam Dewis Ni ?

Corporate Healthcare
Mae Insync Corporate Healthcare yn ddarparwr Iechyd Galwedigaethol profiadol i amrywiaeth eang o gleientiaid yn y sector cyhoeddus a phreifat gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Gwasanaeth Prawf Cymru a Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Rydym yn cyflogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd â phrofiad helaeth mewn darparu Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol gan gynnwys gwyliadwriaeth iechyd, sgrinio cyn cyflogi, rheoli achosion ar gyfer ffitrwydd i weithio, ac ymddeol o afiechyd. Ein gweledigaeth yw darparu gwasanaethau iechyd galwedigaethol o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar fusnes wedi’u teilwra i anghenion y cleientiaid. Trwy gynnig dull hyblyg o ddarparu gwasanaethau, gallwn eich helpu i gael y gwerth gorau o’ch cyllideb iechyd galwedigaethol.

I ddarganfod mwy am sut y gallai iechyd galwedigaethol fod o fudd i’ch sefydliad, neu fwy am ein gwasanaethau a sut y gallem eich helpu i leihau absenoldeb salwch a gwella cynhyrchiant, cysylltwch â ni.

Testimonials

Get in touch with InSync Corporate Healthcare today

13 + 6 =